• اتصالات فشار قوی فولادی
  مشاهده محصول

  اتصالات فشار قوی فولادی

    اتصالات فشار قوی فولادی Carbon Steel High Pressure Fitting اتصالات فشار قوی فولادی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات فشار قوی فولادی و استنلس استیل و در صنایع آب ، گاز ، […]

 • اتصالات فشار قوی فولادی
  مشاهده محصول

  اتصالات فشار قوی فولادی

    اتصالات فشار قوی فولادی Carbon Steel High Pressure Fitting اتصالات فشار قوی فولادی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات فشار قوی فولادی و استنلس استیل و در صنایع آب ، گاز ، […]

 • اتصالات فشار قوی استیل
  مشاهده محصول

  اتصالات فشار قوی استیل

    اتصالات فشار قوی استیل Steel High Pressure Fitting اتصالات فشار قوی استیل بصورت دنده ای و ساکت و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا فشار بالا و صنایع مختلف مورد استفاده […]

 • اتصالات فشار قوی استنلس استیل
  مشاهده محصول

  اتصالات فشار قوی استنلس استیل

    اتصالات فشار قوی استنلس استیل Stainless Steel High Pressure Fitting اتصالات فشار قوی استنلس استیل بصورت دنده ای و ساکت و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا فشار بالا و صنایع […]

 • اتصالات دنده ای گالوانیزه
  مشاهده محصول

  اتصالات دنده ای گالوانیزه

    اتصالات دنده ای گالوانیزه Screw Galvanized Fitting اتصالات دنده ای گالوانیزه و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و […]

 • اتصالات دنده ای سیاه
  مشاهده محصول

  اتصالات دنده ای سیاه

      اتصالات دنده ای سیاه Screw Black Fitting اتصالات دنده ای سیاه و به دو صورت اتصالات گالوانیزه سرد و اتصالات گالوانیزه گرم تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا […]

 • اتصالات برزیلی
  مشاهده محصول

  اتصالات برزیلی

    اتصالات برزیلی Brazil Fitting اتصالات برزیلی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات برزیلی سفید و اتصالات برزیلی سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف […]

 • اتصالات برزیل
  مشاهده محصول

  اتصالات برزیل

    اتصالات برزیل Brazil Fitting اتصالات برزیل بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات برزیل سفید و اتصالات برزیل سیاه تولید و در صنایع آب ، گاز ، بخار ، هوا و صنایع مختلف […]